Kursus Pemanduan Berhemah (Traktor)

Diadakan di HWA LI estate division 1 dengan kerjasama JC-group Syarikat Keratong Sdn Bhd