SLOGAN

“SAFE DRIVING MADE EASY”

MISI
Untuk menjadi sebuah institusi pemanduan yang cemerlang dalam melahirkan pemandu yang mengamalkan budaya selamat di jalan raya selaras dengan matlamat kerajaan bagi mengurangkan kadar kemalangan jalanraya.

VISI
Untuk menjadi sebuah institusi pemanduan yang terunggul dan moden di Malaysia.

ISO 9001:2015 – 84328/A/0001/UK/En