Minggu HariPerkara
Minggu 1JumaatKPP01 > D
SabtuKPP01 > B2 & D
Minggu 2JumaatKPP01 > D
SabtuKPP01 > B2 & D
AhadTeori E
Kelas GDL
Ujian Kelpompok
Minggu 3JumaatKPP01 > D
SabtuKPP01 > B2 & D
AhadKPP01 > D
Minggu 4JumaatKPP01 > D
SabtuKPP01 > B2 & D
AhadTeori E
  • Jadual ini boleh berubah-ubah tertakluk kepada aktiviti semasa IMSM.
  • Untuk maklumat lanjut mengenai aktiviti IMSM, sila hubungi 06-9812000 atau whatsapp 018-2629696.