POLISI BAYARAN BALIK

Terima kasih kerana berbelanja di Pusat Latihan Memandu Sri Muar Sdn Bhd

Oleh kerana Laman Web kami menawarkan barangan tidak berwujud dan tidak dapat ditarik balik, kami tidak memberikan bayaran balik selepas perkhidmatan dibeli, yang anda akui sebelum membeli apa-apa perkhidmatan di Laman Web. Sila pastikan anda membaca dengan teliti huraian perkhidmatan sebelum membuat pembelian.

HUBUNGI KAMI

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Polisi Bayaran Balik  kami, sila hubungi
kami:

  • Melalui emel: im_srimuar@yahoo.com 
  • Melalui telepon: 06-981 2000
  • Melalui surat: 77, Jalan Temenggong Ahmad, Parit Unas, 84000 Muar, Johor

PERUBAHAN POLISI

Pusat Latihan Memandu Sri Muar Sdn Bhd berhak untuk meminda, mengemaskini atau menggantikan Polisi Bayaran Balik ini, apabila dilihat sesuai atau keadaan perkhidmatan membenarkannya.

This document was last updated on August 5, 2020