Kursus Pensijilan Pengajar Institut Memandu (SPIM) kelas B dan E

Kursus Dijalankan Dengan Kerjasama Akademi Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

Kursus Pemanduan Berhemah (Traktor)

Diadakan di HWA LI estate division 1 dengan kerjasama JC-group Syarikat Keratong Sdn Bhd